Kwaliteit daar staan wij voor

Wij zijn trots op de kwaliteit van ons product. Onze inzet voor de kwaliteit van onze trapliften is erkend door Bureau Veritas en beloond met twee ISO-certificaten. Hiermee tonen we dat we op internationaal niveau aan de strenge eisen van het ISO voldoen.

De kwaliteit van onze producten uit zich onder andere in de veiligheid van onze trapliften. Wij zijn hier dan ook continu mee bezig. Dit is terug te vinden in de verschillende veiligheidsmaatregelen die op de liften zijn geïnstalleerd.   

Al onze inspanningen om de hoge kwaliteit van onze producten te garanderen leidt tot vele tevreden klanten.

Welke certificaten bezit Handicare?

Handicare Trapliften is zowel in het bezit van het ISO 14001:2015 certificaat als het ISO 9001:2015 certificaat. Met deze certificering toont Handicare aan een goed functionerend managementsysteem op het gebied van kwaliteit en milieu te voeren. 

Daarnaast voldoen de Handicare Freecurve, de Classic en Elegance stoel aan de strenge internationale eisen van de ASME (18.1). Daarmee tonen wij aan te voldoen aan de 'Safety Standard for Platform Lifts and Stairway Chairlifts'.

Wat houdt het ISO 9001:2015 certificaat in?

iso 9001_2015 nl.jpgHandicare Trapliften verbetert continu de kwaliteit van haar producten en zorgt ervoor dat de eisen vanuit de wet- en regelgeving worden nageleefd. Ook analyseert Handicare de eisen die vanuit de klant worden gesteld. 

Met het ISO 9001:2015 certificaat tonen wij aan dat wij:

  • Weten wat onze klanten van ons verwachten en eisen.
  • Om aan de eisen van onze klanten te kunnen voldoen, voldoende middelen ter beschikking stellen.
  • Onze trapliften op de afgesproken wijze leveren.
  • Continu controleren of aan de gestelde eisen is voldaan en waar nodig verbeteringen worden doorgevoerd.

Wat houdt het ISO 14001:2015 certificaat in?

iso 14001 handicare bv nl 2020.jpgBij Handicare neemt het milieu een belangrijke plaats in. Wij zijn dan ook de eerste trapliftfabrikant in de branche die het ISO 14001:2015 milieumanagement certificaat behaald heeft.

Door de gehele organisatie erkennen wij dat klimaatverandering langdurige implicaties kan hebben op onze bedrijfsvoering. Ons bedrijfsmodel speelt een belangrijke rol in het garanderen van een optimale mix van aangewende energiebronnen, waarbij tegelijkertijd de energie-efficiënte van ons productieproces continu verbeterd wordt. 

Hoe wordt het energieverbruik verminderd?

Onze bedrijfsvoering is gericht op het actief verminderen van energieverbruik, door de gehele organisatie. Bij de bouw van het hoofdkantoor en de fabriek in Heerhugowaard is alles in werking gesteld om een zo emissieneutraal mogelijk pand neer te zetten. Dit betekent onder andere dat er gebruik gemaakt wordt van restwarmte. Met deze restwarmte worden het kantoor en de fabriek warm gehouden. Daarnaast wordt het afval zorgvuldig van elkaar gescheiden. Ook tijdens de productie worden milieuvriendelijke materialen gebruikt en wordt er alles aan gedaan om zo min mogelijk afval te produceren.

Onze inspanningen zijn beloond met het ISO 14001:2015 certificaat. Elk jaar wordt getest of wij nog aan alle voorwaarden voldoen om dit certificaat te kunnen verlengen. Wij hebben de test nog elke keer goed doorstaan!

Onze Partners

traplift-partners-belgie-2.jpg

Lokale partners in heel België

Ook in uw regio is één van onze partners aanwezig. 

Onze erkende partners