Disclaimer

Aan de samenstelling van deze website is veel zorg besteed. Niettemin wordt geen aansprakelijkheid door Handicare aanvaard voor mogelijke onjuistheden en onvolledigheden.

Niets van deze site mag gekopieerd en/ of gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming van Handicare.

De informatie op www.handicare-traplift.be wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Handicare sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.handicare-traplift.be, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.handicare-traplift.be te kunnen raadplegen.

Onze Partners

traplift-partners-belgie-2.jpg

Lokale partners in heel België

Ook in uw regio is één van onze partners aanwezig. 

Onze erkende partners